Kontakt

Biuro księgowe w Gdyni – kontakt

Zachęcamy do kontaktu oraz podjęcia współpracy. Zajmujemy się szeroko pojętą księgowością. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz aktualną wiedzę z zakresu prawa.

Godziny otwarcia:
pn-pt: 08:00 - 16:00
sb-nd: zamknięte

Merchant sp. z o.o.

ul. Starodworcowa 23a/2
81-575 Gdynia
tel.: 602 712 861
email: merchant@wp.pl

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Merchant Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Starodworcowej 23A/2, 81-575 Gdynia, tel.: +48 (58) 6623622  fax: +48 (58) 6623622, e-mail: b.u.merchant@interia.pl

2) dane kontaktowe do inspektora danych osobowych ochrony danych w Merchant Sp. z o.o. jest adres e-mail: b.u.merchant@interia.pl adres do korespondencji zwykłej: Merchant Sp. z o.o. Starodworcowej 23A/2, 81-575 Gdynia

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO);

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych: urzędy administracji państwowej, podmiotom świadczącym usługi podwykonawstwa oraz IT

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, w celu realizacji umowy oraz w celach archiwalnych

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko zgoda, umowa  oraz zautomatyzowane przetwarzanie i nie dotyczy podmiotu publicznego art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych skutkować będzie brakiem rozpatrzenia sprawy

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.